"> Tắt mật khẩu màn hình đăng nhập Windows 10 - Phần mềm miễn phí

Tắt mật khẩu màn hình đăng nhập Windows 10

Tắt mật khẩu màn hình đăng nhập Windows 10

Tắt mật khẩu màn hình đăng nhập Windows 10 nghĩa là bạn sẽ không cần nhập mật khẩu khi gặp màn hình đăng nhập nữa. ( Khi bạn đăng nhập tài khoản microsoft thì tự động máy tính của bạn cũng thiết lập mật khẩu đăng nhập là tài khoản microsoft ở trang đăng nhập )

Các bước thực hiện như sau:

Settings –> Chọn Account –> Sau đó chọn phần Your Email and account

Tại đây bạn sẽ tài khoản Microsoft của bạn có dạng @hotmail.com, live.com, outlook gì đó thì đó là tài khoản microsoft. Click chọn phần Sign in with a local account instead.

Bạn sẽ phải nhập mật khẩu đăng nhập tài khoản Microsoft của mình sau đó nhẫn Next

Bỏ trống 3 ô mật khẩu và nhấn Next

Tiếp tục chọn SIgn out and finish để thoát hoàn toàn tài khoản microsoft. Bạn sẽ không cần phải nhập mật khẩu microsoft cho lần đăng nhập kế tiếp. Tuy nhiên nếu sử dụng app bạn có thể yêu cầu phải đăng nhập trước khi truy cập được thông tin.

Và giờ mật khẩu đã được tắt. Sau khi xóa mật khẩu bạn cũng có thể lựa chọn khởi động vào thẳng windows bỏ qua màn hình đăng nhập không cần thiết.

Bình luận bằng Facebook